6.00 – 8.00
Dzieci schodzą się do przedszkola,
Zabawy w kącikach zainteresowań,
Zabawy integrujące grupę, zabawy rytmiczno- ruchowe, zabawy literackie, gra w gry dydaktyczne,
Porządkowanie sali, zabiegi higieniczno - sanitarne.
  
8.00– 13.00
Ćwiczenia poranne i ćwiczenia oddechowe,
Przygotowanie do śniadania, śniadanie.
Zajęcia edukacyjno - wychowawcze w oparciu o podstawę programową z uwzględnieniem języka angielskiego dla dzieci 5- letnich
Zabawy  ruchowe,
Zabawy  dowolne w sali.
Spacery, zabawy w na placu zabaw i w ogrodzie przedszkolnym,
Przygotowanie do obiadu, obiad.
Relaksacja ,odpoczynek poobiedni (dzieci słuchają bajek, bajek muzycznych, muzyki relaksacyjnej, maluchy odpoczywają)
Kontynuacja  działalności  edukacyjnej (zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia gramatyczne, słownikowe),
Zabawy dowolne wg zainteresowań, zabawy na powietrzu.
         
13.00 – 17.00
Zabawy kreatywne (malowanie farbami, rysowanie, wycinanie, konstruowanie itp.),
Przygotowanie do podwieczorku, podwieczorek,
Zajęcia dodatkowe (gimnastyka korekcyjna, rytmika)
Praca wspomagająca indywidualny rozwój dziecka,
Słuchanie tekstów literackich z nagrań lub czytanych przez nauczyciela,
Zabawy na powietrzu, zabawy dowolne według zainteresowań,
Porządkowanie sal, rozchodzenie się dzieci do domu.