Program wiodący Autorzy
Kocham przedszkole. Program wychowania przedszkolnego

Mirosława Anna Pleskot,
Agnieszka Staszewska-Mieszek

Programy wspomagające: Autorzy

Edukacja matematyczna - wszystkie grupy

Bezpieczny przedszkolak - wszystkie grupy

Religia: Program "Jestem dzieckiem Bożym" 

Program przygotowania dzieci w wieku przedszkolnym do posługiwania się jezykiem angielskim wydawnictwo

Edyta Gruszczyk - Kolczyńska

program autorski - Barbara Rozmus

ks. dr Tadeusz Śmiech

Katarzyna Wojciechowska, Kamila Wichrowska, Olga Wysłowska