Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach na rok szkolny 2019/2020

Nabór dzieci do mikołowskich przedszkoli na rok szkolny 2019/2020 rozpocznie się 01 marca 2019 r. o godzinie 6.00, będzie trwał do 12 marca 2019 r. do godziny 23.00 i będzie odbywał się drogą elektroniczną za pośrednictwem strony https://przedszkola-mikolow.nabory.pl/

Pierwszego logowania do strony będzie można dokonać dopiero w dniu rozpoczęcia rekrutacji, czyli 01 marca 2019 r. o godzinie 6.00. 

Wypełniony i zatwierdzony w systemie wniosek należy: 

  1. wydrukować, 
  2. podpisać
  3. złożyć wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami wyłącznie w przedszkolu pierwszego wyboru. 

 

Jeśli dziecko uczęszcza już do przedszkola, wówczas nie musi brać udziału w rekrutacji. Wystarczy, że rodzice/opiekunowie prawni złożą pisemną deklarację woli kontynuowania w przedszkolu.

Zapraszamy do składania wniosków w dowolnym terminie między podanymi wyżej datami i godzinami, ponieważ kolejność składania wniosków nie wpływa na wynik rekrutacji. Wszystkie wnioski złożone w terminie rekrutacji mają taką samą ważność.